W badaniach kontrolnych stwierdzono, że „frakcja lewej komory” wynosi 25%. Kardiolog zaproponował mi wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca. Czy słusznie?

Sama frakcja wyrzutowa nie decyduje o wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora. Wszczepienie może być rozważone jeżeli obniżonej frakcji towarzyszą odpowiednie objawy lub arytmie. Prawdopodobnie kardiolog wziął pod uwagę wszystkie wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora i dlatego zaproponował takie postępowanie.


Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »