W badaniach kontrolnych stwierdzono, że „frakcja lewej komory” wynosi 25%. Kardiolog zaproponował mi wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca. Czy słusznie?

Decyzja kardiologa jest słuszna. Serce z takim stopniem uszkodzenia pozawałowego jest skłonne do arytmii komorowych (częstoskurcz komorowy lub migotanie komór), które mogą prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i zgonu. Wszczepiony kardiowerter-defibrylator (zwany przez lekarzy ICD) będzie stale czuwać nad rytmem serca, a w razie wystąpienia jednej z wymienionych arytmii zastosuje prąd elektryczny dla umiarowienia pracy serca.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia
Zamknij i przejdź do serwisu »